#AteikiteKurti

Prisijunk prie Ateitininkų Federacijos!

Katalikiškumas, Tautiškumas, Visuomeniškumas, Inteligentiškumas, Šeimyniškumas.

Kas mes?

Ateitininkų federacija (AF) - asmenybės pasaulėžiūros ugdymo visuomeninė organizacija, jungianti katalikiškąjį jaunimą ir mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Organizacijos šūkis - „Omnia instaurare in Christo!“ /Visa atnaujinti Kristuje!“, tarnaujant Dievui, Tėvynei ir artimui.


Kodėl turėtum jungtis?

Jeigu Tau brangūs mūsų organizacijos principai, nori kurti Lietuvai su būriu motyvuotų bendražygių, tuomet ši organizacija yra Tau. Prisijunk!