#AteikiteKurti

Prisijunk prie Ateitininkų Federacijos!

Katalikiškumas, Tautiškumas, Visuomeniškumas, Inteligentiškumas, Šeimyniškumas.

Kas mes?

Ateitininkų federacija (AF) - asmenybės pasaulėžiūros ugdymo visuomeninė organizacija, jungianti katalikiškąjį jaunimą ir mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Organizacijos šūkis - „Omnia instaurare in Christo!“ /Visa atnaujinti Kristuje!“, tarnaujant Dievui, Tėvynei ir artimui.


Kodėl turėtum jungtis?

Jeigu Tau brangūs mūsų organizacijos principai, nori kurti Lietuvai su būriu motyvuotų bendražygių, tuomet ši organizacija yra Tau. Prisijunk!

Keep Up With Ateitininkų federacija On The Go
Ateitininkų federacija is powered by Mighty Networks
Phone numbers from outside the United States may need to use a prefix (e.g. +44 XX XXXX XXXX). Available on iOS and Android. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.